ท่านต้องการให้ อบต.ท่าหินโงม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 2 )
7.69%
ด้านสาธารณูปโภค ( 6 )
23.08%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 2 )
7.69%
การบริการประชาชน ( 2 )
7.69%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 14 )
53.85%