หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
มอหินขาว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
อบต.ท่าหินโงม
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 


พันจ่าเอกวิรัตน์ ปลื้มโชค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
 
สำนักปลัด
 


นางสาวสุกานดา สู่หนองบัว
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าหินโงม


นางสาวภัคจิรา ภักดีดำรงเดช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายคมกฤษณ์ ฝาชัยภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายอมร บุญโนนแต้
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวสุทัศนี ธงภักดิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวรัตติยา คุ้มบุ่งคล้า
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน


นายพิชิตศักดิ์ ถนอมเชื้อ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน