หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
มอหินขาว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
อบต.ท่าหินโงม
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 22 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 22 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 22 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)