หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 12 [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10 [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 8 [ 29 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 7 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)