หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือทะเบียนประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพบาบาบ สปสช. [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือการเลื่อนระดับ [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือตัวอย่างคำสั่งงานการเจ้าหน้าที่ [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
คำสั่งมอบหมายงาน อบต.ท่าหินโงม [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
การเลื่อนระดับ [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
แบบฟอร์มงานบริหารงานบุคคล [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)     2