หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจาการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งแรก) [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดนโบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)     2