หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการในเขตพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)