หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนแม่บทระบบแทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ.2561-2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
โครงการกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
การประเมินความ้สี่ยงประจำปี [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)