หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สมรรถนะหลัก [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
สมรรถนะประจำสายาน [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
สมรรถนะผู้บริหาร [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก งานบริหารบุคคล [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป 49 [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป 30 [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป 11 [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป 6 [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป 2 [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป 4 [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)     2