หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.ท่าหินโงม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.ท่าหินโงม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยประชาชน จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน และมอบหมายเจ้าหน้าที่ฯ [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.ท่าหินโงม ครั้งที่ 1/2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)