หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
มอหินขาว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
อบต.ท่าหินโงม
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองสังข์   โครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ   3 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลาดใหญ่   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริจ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน   3 ก.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ส้มป่อย   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี(สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ)อบต.ส้มป่อย   3 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ส้มป่อย   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี(สรุปผลการอบรมหลักสูตรการจัดทำแบบประเมินฯ)อบต.ส้มป่อย   3 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ส้มป่อย   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี(ขออนุมัติจัดทำคำสั่งมอบอำนาจให้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ)อบต.ส้มป่อย   3 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ส้มป่อย   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี(คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ)อบต.ส้มป่อย   3 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ส้มป่อย   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุฯ)อบต.ส้มป่อย   3 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ส้มป่อย   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชยภูมิ)อบต.ส้มป่อย   3 ก.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ส้มป่อย   โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563   3 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว   ประกาศ การปรับโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดส่วนราชการ(2561-2563)   3 ก.ค. 2563 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 973