หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
มอหินขาว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
อบต.ท่าหินโงม
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562  15 ส.ค. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานวันผลไม้ ของดี 4 ตำบล ภูแลนคา ประจำปี 2562  9 ส.ค. 2562 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.ท่าหินโงม  19 ก.ค. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ อบต.ท่าหินโงม  19 ก.ค. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใ้ช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562  19 ก.ค. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจริยธรรมของหน่วยงาน  19 ก.ค. 2562 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562  30 มิ.ย. 2562 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอบรมส่งเสิรมสุุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อชีวิตสดใส สู่วัยสูงอายุ  8 เม.ย. 2562 303
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานของผู้ตรวจบัญชีและงบการเงินประจำปี 2561  20 มี.ค. 2562 112
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561  20 มี.ค. 2562 96
   1     (2)     3      4      5