หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562   15 ส.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานวันผลไม้ ของดี 4 ตำบล ภูแลนคา ประจำปี 2562   9 ส.ค. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.ท่าหินโงม   19 ก.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ อบต.ท่าหินโงม   19 ก.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใ้ช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562   19 ก.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจริยธรรมของหน่วยงาน   19 ก.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562   30 มิ.ย. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอบรมส่งเสิรมสุุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อชีวิตสดใส สู่วัยสูงอายุ   8 เม.ย. 2562 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานของผู้ตรวจบัญชีและงบการเงินประจำปี 2561   20 มี.ค. 2562 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561   20 มี.ค. 2562 71
  (1)     2      3      4