หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
มอหินขาว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
อบต.ท่าหินโงม
อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดชัยภูมิ    14 พ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการประเพณีลอยกระทง    14 พ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศร้อยละเงินเดือนครู อบต. ท่าหินโงม   11 พ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562   4 พ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   26 ก.ย. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเเดือนครูอบต.   29 ส.ค. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562   15 ส.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานวันผลไม้ ของดี 4 ตำบล ภูแลนคา ประจำปี 2562   9 ส.ค. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.ท่าหินโงม   19 ก.ค. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ อบต.ท่าหินโงม   19 ก.ค. 2562 34
  (1)     2      3      4      5