หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.ท่าหินโงม   19 ก.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ อบต.ท่าหินโงม   19 ก.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใ้ช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562   19 ก.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจริยธรรมของหน่วยงาน   19 ก.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562   30 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอบรมส่งเสิรมสุุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อชีวิตสดใส สู่วัยสูงอายุ   8 เม.ย. 2562 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานของผู้ตรวจบัญชีและงบการเงินประจำปี 2561   20 มี.ค. 2562 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561   20 มี.ค. 2562 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล สายบริหาร    12 ก.พ. 2562 108
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล สายบริหาร    12 ก.พ. 2562 159
  (1)     2      3      4      5