หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหินโงม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
มอหินขาว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
อบต.ท่าหินโงม
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
  
ประกาศ เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  
 

   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 33 วรรคสี่ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่น มีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ
   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม สมัยสาัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงมมีมติรับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุมแนบท้ายประกาศนี้
    จึงประกาศใ้หทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ย. 2565 เวลา 14.40 น. โดย คุณ สุกานดา สู่หนองบัว

ผู้เข้าชม 30 ท่าน