หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
มอหินขาว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
อบต.ท่าหินโงม
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม  
 

    ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม เป็นอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง บ้านห้วยหมากแดง ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กำหนดการรับสมัครในวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08:30 น. - 16:30 น.

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ต.ค. 2564 เวลา 13.04 น. โดย คุณ คมกฤษณ์ ฝาชัยภูมิ

ผู้เข้าชม 20 ท่าน