หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
มอหินขาว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
อบต.ท่าหินโงม
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 

 
การจัดบริการออกหน่วยจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ในการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และค่าธรรมเนียมใบอนุญาติต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2564  
 

  14 มิถุนายน 2564 อบต.ท่าหินโงม ได้จัดบริการออกหน่วยจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ในการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และค่าธรรมเนียมใบอนุญาติต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ บ้านห้วยหมากแดง หมู่ที่ 3 ตามแผนการจัดเก็บภาษี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงพร้อมทั้งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในองค์กรและชุมชน  ตลอดจนเป็นการสร้างประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชำระภาษีของผู้รับบริการ จึงขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีสามารถไปใช้บริการในวัน และเวลา ดังกล่าว ตามสถานที่ที่ได้แจ้งไว้ หากมีข้อสงสัยสามารถโทรติดต่อสอบถาม กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม โทร. 0-4413-2038

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2564 เวลา 09.27 น. โดย คุณ คมกฤษณ์ ฝาชัยภูมิ

ผู้เข้าชม 46 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X