หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหินโงม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
มอหินขาว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
อบต.ท่าหินโงม
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
  
ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม เรื่อง ตลาด พ.ศ. .... และ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ....  
<<
>>
X
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ....
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าฯ
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประชาสัมพันธ์
      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม จะดำเนินการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม เรื่อง ตลาด พ.ศ. ..... และเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะหรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงมทั้ง 11 หมูบ้าน เพื่อควบคุมตลาด และควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะหรือทางสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม ประกอบกับคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม จึงเชิญชวนประชาชน หมูที่ 1 ถึงหมู่ที่ 11ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้ศึกษาร่างของบัญญัติทั้ง 2 ฉบับข้างต้น และเชิญร่วมเสนอความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
      โดย อบต.ท่าหินโงม ได้กำหนดจัดประชุมประชาคมตำบลรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ตลาดกลางเพื่อการเกษตร บ้านท่าหินโงม หมู่ที่ 1 เวลา 09.30 น. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมประชาคมในวัน และเวลาดังกล่าว
    

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2565 เวลา 19.58 น. โดย คุณ สุกานดา สู่หนองบัว

ผู้เข้าชม 78 ท่าน