หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
มอหินขาว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
อบต.ท่าหินโงม
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 


นายเสน่ห์ ลือเทพ
ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
โทร : 08-7261-0646
 


นางสุนา ลุนชัยภา
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม


พันจ่าเอกวิรัตน์ ปลื้มโชค
เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
 
 


นายหนูถัด สะวันนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม หมู่ที่ 1


นายสันติพล มัยพล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม หมู่ที่ 1


นางอำนวย สมสา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม หมู่ที่ 3


นางคง สมสา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม หมู่ที่ 3


นางสวรรค์ เดชยานนท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม หมู่ที่ 4


นายสมชาย ตื้นชัยภูมิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม หมู่ที่ 5


นายประทวน ธานีวรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม หมู่ที่ 6


นายเฉลิมชัย บุญครอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม หมู่ที่ 6


นายนิ่ม ข้องนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม หมู่ที่ 9