หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยการปูทับด้วยคอนกรีต บ้านวังคำแคน หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยการปูทับด้วยคอนกรีต บ้านวังคำแคน หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการอบมรมสัมมนาและศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการอบมรมสัมมนาและศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]

  (1)