หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
มอหินขาว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
อบต.ท่าหินโงม
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อหมึกเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุคอม กองคลัง ก.พ.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศสาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2563 ]ซื้องานบ้านงานครัวเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเลืก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2563 ]ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ส่วนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังโดยการปูทับด้วยถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าหินโงม หมู่ 1 สายคุ้มประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยการปูทับด้วยคอนกรีต บ้านแจ้งเจริญ หมู่ 2 สาย คุ้มน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยการปูทับด้วยคอนกรีต บ้านแจ้งเจริญ หมู่ 2 สาย คุ้มน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังโดยการปูทับด้วยถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าหินโงม หมู่ 1 สายคุ้มประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2563 ]ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ส่วนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24