หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
มอหินขาว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
อบต.ท่าหินโงม
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหินโงม หมู่ที่ 1 นางสาววิภา นิลวิเศษ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหินโงม หมู่ที่ 1 นางสาววิภา นิลวิเศษ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าองค์การบริการส่วนตำบลท่าหินโงม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านท่าหินโงม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ 5 (คุ้มหัวนา) ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังคำแคน หมู่ที่ 9 (ถนนสายบ้านวังคำแคน-บ้านซับสมบูรณ์) ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนตำบลท่าหินโงม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังโดยการปูทับด้วยคอนกรีตบ้านแหละหญ้าคา หมู่ที่ 11 (สายบ้านแหละหญ้าคา-บ้านวังโพน) ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 41