หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหินโงม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
มอหินขาว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
อบต.ท่าหินโงม
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
  ตำบลท่าหินโงม ตั้งอยู่บนภูเขาแลนคาห่างจากอำเภอเมืองชัยภูมิไปทางทิศเหนือ ประมาณ 32 กิโลเมตร ตำบลท่าหินโงม ได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม มีพื้นที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประมาณ 43 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,875 ไร่
 
ทิศเหนือ
 
ติดต่อกับ
 
ตำบลบ้านเดื่อ
ตำบลซับสีทอง
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ และ จังหวัดชัยภูมิ
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเก่ายาดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา หุบเขาและที่ลาดชันมีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 280 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
 
 
 
จำนวนทั้งสิ้น 5,897 คน แยกเป็น
 
ชาย จำนวน 2,982 คน คิดเป็นร้อยละ 50.57
 
หญิง จำนวน 2,915 คน คิดเป็นร้อยละ 49.43
 
จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,972 ครัวเรือน
 
ความหนาแน่นของประชากร 137.14 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
  ตำบลท่าหินโงม อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมี 3 ฤดู คือ
 
ฤดูหนาว ประมาณเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
 
ฤดูร้อน ประมาณเดือน มีนาคม-พฤษภาคม
 
ฤดูฝน ประมาณเดือน มิถุนายน-ตุลาคม
 
 
  ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพในการเกษตรกรรมโดยการ
 
ทำไร่ (มันสำปะหลัง,อ้อย,ยางพารา,สับปะรด,ฯลฯ)
 
ทำสวน (มะม่วง,ลำไย,มะนาวฯลฯ)
 
เลี้ยงสัตว์ (ไก่เนื้อ, ปลา ,ฯลฯ)
 
ตำบลท่าหินโงมเป็น 1 ใน 18 ตำบลในเขตปกครองอำเภอเมืองชัยภูมิ มีการปกครองส่วนท้องที่ 11 หมู่บ้าน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านท่าหินโงม 390 379 769 301  
2   บ้านแจ้งเจริญ 554 541 1,095 289
  3   บ้านห้วยหมากแดง 560 602 1,162 393  
4   บ้านวังโพน 376 362 738 302
  5   บ้านวังน้ำเขียว 243 229 472 166  
6   บ้านหินหนีบ 141 141 282 90
  7   บ้านใหม่บัวงาม 141 134 275 89  
8   บ้านซับสมบูรณ์ 114 97 211 73
  9   บ้านวังคำแคน 245 241 486 130  
10   บ้านหนองกวาง 91 73 164 59
  11   บ้านแหละหญ้าคา 127 116 243 80  
    รวม 2,982 2,915 5,897 1,972
 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2556 จากสำนักบริหารการทะเบียนอำเภอเมืองชัยภูมิ)