หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
มอหินขาว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
อบต.ท่าหินโงม
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 


นางสาวนิภาพร ฐานวิเศษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
เบอร์ติดต่อ โทร.08-8581-9095
 


นายนิพนธ์ เหิมหาญ
รองนายก อบต.ท่าหินโงม
โทร : 08-7255-5776


นางวิริยากร ลาดจันทึก
รองนายก อบต.ท่าหินโงม
โทร : 09-2397-4919
 


นางอนุรัตน์ งอกชัยภูมิ
เลขานุการนายกฯ